Bảng cước, phí dịch vụ Internet SBD Service có hiệu lực từ 1/7/2018