Site Loader
111 Rock Street, San Francisco

Biểu giá mua điện mặt trời của dự thảo, giá mua điện sẽ được chia theo vùng bức xạ và công nghệ điện mặt trời được sử dụng – Nguồn: Bộ Công thương

Dự thảo đang nhận ý kiến góp ý đến ngày 15-4-2019 trước khi áp dụng sau tháng 6-2019.

Post Author: Ban Biên Tập

Leave a Reply