Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 20/3/2019.