Site Loader
111 Rock Street, San Francisco

Ngày 25/2/2019, SBD Service chính thức nhận được Thông báo của Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng chấp nhận đăng ký về Hợp đồng cung cấp dịch vụ truy cập Internet theo mẫu mới, Điều kiện giao dịch chung mới kèm theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ truy cập Internet.

Sau khi nhận được Thông báo chính thức từ Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Công ty SBD Service sẽ triển khai áp dụng Hợp đồng theo mẫu mới và Điều kiện giao dịch chung mới theo quy định của pháp luật.

Chi tiết Mẫu Hợp đồng mới và Điều kiện giao dịch chung mới xin xem dưới đây:

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet.

Điều kiện giao dịch chung kèm theo Hợp đồng.

Trân trọng thông báo!

Post Author: Ban Biên Tập

Leave a Reply