Do đặc thù kinh doanh trong một số lĩnh vực tương đối độc lập, nên Qi Technologies tiếp tục duy trì một số kênh tiếp nhận thông tin bảo hành sản phẩm của mình như dưới đây.

Lưu ý: Khách hàng đọc kỹ hướng dẫn dưới đây, xác định rõ phạm vi yêu cầu bảo hành và liên hệ bảo hành theo đúng kênh tiếp nhận thông tin bảo hành sẽ giúp chúng tôi xử lý thông tin về yêu cầu bảo hành sản phẩm nhanh, hiệu quả!

Dù khách hàng liên hệ bảo hành qua kênh thông tin nào, chúng tôi đảm bảo mọi thông tin về yêu cầu bảo hành sản phẩm sẽ được xử lý nhanh, hiệu quả! Nếu quý khách hàng có nhu cầu về hỗ trợ kỹ thuật, không liên quan đến bảo hành sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây  để nhận hỗ trợ. Trân trọng cám ơn!