Quản lý chất lượng dịch vụ

1Các dịch vụ hiện đang cung cấp

Nhóm 1: Dịch vụ truy cập Internet

  • Internet cáp đồng ADSL
  • Internet cáp quang – FTTH
  • Internet kênh thuê riêng – ILL

Nhóm 2: Trung tâm dữ liệu

  • Thuê máy chủ – Dedicated & VPS
  • Thuê chỗ đặt máy chủ – Colocation & DC Location

Nhóm 3: Dịch vụ Giá trị gia tăng – CNTT

  • Dịch vụ wifi marketing
  • Điện toán đám mây – Cloud Server

2Các Quy chuẩn dịch vụ áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2014/BTTTT thay thế QCVN 34:2011/BTTTT) do Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết xem QCVN 34:2014/BTTTT ở đây.

3Công bố chất lượng dịch vụ Viễn thông

Bản Tiếp nhận Công bố CLDV viễn thông của Cục Viễn thông theo CV 1632/CVT-CL – file đính kèm

Bản công bố CLDV đã được tiếp nhận theo quy chuẩn QCVN-34:2014/BTTTT – file đính kèm

Bản công bố CLDV theo Quy chuẩn QCVN-34:2014/BTTTT – file đính kèm

Bản Tiếp nhận Công bố CLDV viễn thông của Cục Viễn thông theo CV 116/CVT-CL – file đính kèm

Bản công bố CLDV đã được tiếp nhận theo quy chuẩn QCVN-34:2011/BTTTT – file đính kèm

4Báo cáo chất lượng dịch vụ định kỳ

Báo cáo năm 2019

Báo cáo năm 2018

Báo cáo năm 2017

Báo cáo năm 2016

5Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ

Quy chế tự kiểm tra CLDV viễn thông – file đính kèm

Kết quản tự kiểm tra quý IV năm 2019 – file đính kèm

Kết quản tự kiểm tra quý III năm 2019 – file đính kèm

Kết quản tự kiểm tra quý II năm 2019 – file đính kèm

Kết quản tự kiểm tra quý I năm 2019 – file đính kèm

Kết quản tự kiểm tra quý IV năm 2018 – file đính kèm

Kết quản tự kiểm tra quý III năm 2018 – file đính kèm

Kết quản tự kiểm tra quý II năm 2018 – file đính kèm

Kết quản tự kiểm tra quý I năm 2018 – file đính kèm

Kết quản tự kiểm tra quý IV năm 2017 – file đính kèm

Kết quả tự kiểm tra quý III năm 2017 – file đính kèm

Kết quả tự kiểm tra quý II năm 2017 – file đính kèm

Kết quả tự kiểm tra quý I năm 2017 – file đính kèm

Kết quả tự kiểm tra quý IV năm 2016 – file đính kèm

Kết quả tự kiểm tra quý III năm 2016 – file đính kèm

Kết quả tự kiểm tra quý II năm 2016 – file đính kèm

6Địa điểm tiếp nhận khiếu nại

Các kênh thông tin khiếu nại khách hàng đối với dịch vụ truy cập Internet của SaoBacDau Service như sau:

Địa điểm tiếp nhận khiếu nại:
Gian hàng T3-B4L, Tầng hầm Topaz, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

SaoBacDau Service cam kết xử lý mọi khiếu nại của khách hàng đến tận cùng, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng tối đa của khách hàng trong mọi trường hợp.

7Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Quý khách hàng xem Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại ở đây.

8Các thông tin hỗ trợ khách hàng

Thông tin liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng đối với dịch vụ truy cập Internet: