Site Loader
111 Rock Street, San Francisco

EVN sẽ thanh toán điện mặt trời phát ngược về lưới

??????
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết địnhh 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam ngày 08/01/2019.
————-
Đối với dự án trên mái nhà:
??Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành.
??Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua bán điện quy định tại khoản 1 Điều 12 Quyết định 11/2017/QĐ-TTg.
————-
??Cùng SBD Service đầu tư hôm nay cho ngàn lợi ích tương lai??
————-
Link: https://nld.com.vn/…/gia-dien-mat-troi-ap-mai-nguoi-dan-ban…

Post Author: Ban Biên Tập

Leave a Reply