Site Loader
111 Rock Street, San Francisco

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service) vừa công bố hình ảnh nhận dạng thương hiệu (logo) mới. Logo này được thống nhất về hình ảnh, nhằm cùng với các Công ty thành viên khác và bản thân Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu chia sẻ chung thông điệp gửi tới cộng đồng và khách hàng, đối tác của mình.

Hình ảnh về logo mới có thể tải về từ đây.

Post Author: Ban Biên Tập

Leave a Reply