Site Loader
111 Rock Street, San Francisco

Hợp tác với Tigo Energy, SMA đã đưa ra các giải pháp tối ưu hóa và giám sát công suất ở cấp độ từng tấm Pin cho cả hệ thống NLMT bằng thiết bị TS4-R, đáp ứng nhu cầu về hiệu suất và chi phí đầu tư tại những khu vực có vị trí lắp đặt hệ thống không thuận lợi (bị bóng râm, không đúng hướng Nam …)

Link: http://bit.do/eN3Gb

 

Post Author: Ban Biên Tập

Leave a Reply