Site Loader
111 Rock Street, San Francisco

 

Sản lượng tiêu thụ điện năng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đã lên đến con số báo động. Vì vậy, điện Mặt Trời là một giải pháp hiệu quả cần dược đẩy mạnh khai thác.

Link: http://www.htv.com.vn/tphcm-day-manh-dien-mat-troi-tai-khu-che-xuat-khu-cong-nghiep

Post Author: Ban Biên Tập

Leave a Reply